Bella Forma d.o.o., Trg žrtava fašizma 3, 10000 Zagreb
Temeljni kapital društva uplaćen u cijelosti u iznosu od 20.000,00 kn upisan u trgovačkom sudu u Zagrebu MBS: 080437214, Člana Uprave društva: Zdenka Gec
Erste&Steiermärkische Bank d.d.,Zagreb, Ivana Lucića 2, 2402006-1100097189